top of page

PRIVACYVERKLARING

Privacybeleid
De verantwoordelijke partij op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming, met name de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is:

Dignity Therapy
Peter Muijres

Telefoon:
+41 (0) 79 955 90 90
E-mail: info@dignitytherapy.com
Website: https://www.dignitytherapy.ch/

Algemene informatie
Op grond van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de voorschriften inzake gegevensbescherming van de Zwitserse Bondsstaat (Wet op de gegevensbescherming, DSG) heeft elke persoon recht op bescherming van zijn of haar privacy en op bescherming tegen misbruik van zijn of haar persoonsgegevens. De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
In samenwerking met onze hostingproviders stellen wij alles in het werk om de databases zo goed mogelijk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.
We willen erop wijzen dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens in overeenstemming met de volgende beschrijving. Deze website kan in principe zonder registratie worden bezocht. Gegevens zoals de geraadpleegde pagina's of de naam van het geraadpleegde bestand, de datum en de tijd worden voor statistische doeleinden op de server opgeslagen zonder dat deze gegevens rechtstreeks verband houden met uw persoon. Persoonlijke gegevens, met name naam, adres of e-mailadres, worden zoveel mogelijk op vrijwillige basis verzameld. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven zonder uw toestemming.

Privacybeleid voor cookies
Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om specifieke, gebruikersgerelateerde informatie op te slaan op het eindapparaat van de gebruiker terwijl de gebruiker de website gebruikt. Cookies maken het met name mogelijk om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de pagina's te bepalen, om gedragspatronen van het gebruik van de pagina's te analyseren, maar ook om ons aanbod klantvriendelijker te maken. Cookies blijven na afloop van een browsersessie opgeslagen en kunnen worden opgehaald wanneer u de site opnieuw bezoekt. Als u dit niet wilt, moet u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies accepteert.
Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van dit online aanbod kunnen worden gebruikt.

Gegevensbeschermingsverklaring voor het contactformulier
Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Gebruik van Google Maps
Deze website maakt gebruik van de diensten van Google Maps. Dit stelt ons in staat om interactieve kaarten direct op de website te tonen en maakt het mogelijk om de kaartfunctie gemakkelijk te gebruiken. Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie die u op de betreffende subpagina van onze website heeft opgeroepen. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount is. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden geassocieerd met uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor het doel van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde reclame te maken en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door Google, evenals meer informatie over uw rechten in dit verband en over de mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u op: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Privacybeleid voor Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens op deze website zich buiten de Europese Economische Ruimte of Zwitserland bevindt, dan wordt de verwerking van de gegevens door Google Analytics uitgevoerd door Google LLC. Google LLC en Google Ireland Limited worden hierna "Google" genoemd.
De verkregen statistieken stellen ons in staat om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van de bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. Als u een Google-gebruikersaccount heeft, kunt u de cross-device analyse van uw gebruik in de instellingen daar onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens" deactiveren.
De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, p. 1 lit. f DS-GVO. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Wij wijzen erop dat Google Analytics op deze website is uitgebreid met de code "_anonymizeIp();" om een anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen. Dit betekent dat IP-adressen in verkorte vorm worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens betrekking hebben op een persoon, wordt dit onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk gewist.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die onder de volgende link beschikbaar is: Schakel Google Analytics uit.
Daarnaast kunt u ook het gebruik van Google Analytics voorkomen door op deze link te klikken: Schakel Google Analytics uit. Hierdoor wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw gegevensdrager opgeslagen, die de verwerking van persoonlijke gegevens door Google Analytics verhindert. Houd er rekening mee dat als u alle cookies op uw eindapparaat verwijdert, deze opt-out cookies ook worden verwijderd, d.w.z. dat u de opt-out cookies opnieuw moet instellen als u deze vorm van gegevensverzameling wilt blijven voorkomen. De opt-out cookies worden per browser en computer/eindapparaat ingesteld en moeten daarom voor elke browser, computer of ander eindapparaat afzonderlijk worden geactiveerd.

Auteursrechten
Het auteursrecht en alle andere rechten op de inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan de exploitant van deze website of aan de specifiek genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van bestanden moet vooraf de schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende worden verkregen.
Wie zonder toestemming van de betreffende auteursrechthebbende een inbreuk op het auteursrecht pleegt, kan worden vervolgd en mogelijk schade oplopen.

Algemene disclaimer
Alle informatie op onze website is zorgvuldig gecontroleerd. Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de door ons verstrekte informatie actueel, correct en volledig is. Toch kan het voorkomen van fouten niet volledig worden uitgesloten, waardoor wij de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie, inclusief de journalistieke en redactionele informatie, niet kunnen garanderen. Aansprakelijkheidsclaims met betrekking tot schade veroorzaakt door het gebruik van verstrekte informatie, met inbegrip van alle soorten informatie die onvolledig of onjuist is, zullen daarom worden afgewezen.
De uitgever kan de teksten naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of verwijderen en is niet verplicht de inhoud van deze website te actualiseren. Het gebruik van of de toegang tot deze website is op eigen risico van de bezoeker. De uitgever, zijn klanten of partners zijn niet verantwoordelijk voor schade, zoals directe, indirecte, incidentele, gevolg- of punitieve schade die zou zijn veroorzaakt door het gebruik van deze website en zijn daarom niet aansprakelijk voor dergelijke schade.
De uitgever aanvaardt ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud en beschikbaarheid van websites van derden die via externe links op deze website kunnen worden benaderd. De exploitanten van de gelinkte sites zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De uitgever neemt dus uitdrukkelijk afstand van alle inhoud van derden die relevant kan zijn in het kader van het straf- of aansprakelijkheidsrecht of die de goede zeden kan schaden.

 

Veranderingen
Wij kunnen deze gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen. De huidige versie die op onze website is gepubliceerd, is van toepassing. Voor zover de verklaring inzake gegevensbescherming deel uitmaakt van een overeenkomst met u, zullen wij u in geval van een actualisering per e-mail of op een andere passende wijze op de hoogte brengen van de wijziging.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem direct contact op met de verantwoordelijke persoon in onze organisatie die aan het begin van het privacybeleid staat vermeld voor gegevensbescherming.

Zürich, 24.12.2020

bottom of page